Happy Franchise

แฟรนไชส์วัสดุก่อสร้าง และอาคารสำเร็จรูป

HW-C

โกดังสำเร็จรูป HW-C เป็นโกดังที่เหมาะสำหรับโกดังขนาดเล็ก ช่วงกว้างของอาคาร กว้างไม่เกิน 15 เมตร โดยไม่มีเสากลาง

ส่วนความยาวไม่มีข้อจำกัด  ความสูง ไม่เกิน 6 เมตร หากต้องการอาคารที่มีความสูงมากกว่าให้เลือกใช้ ชนิด อาคาร HW-H หรือ

HW-HC  อาคารชนิด HW-C ตัวนี้ จุดเด่นคือราคาประหยัดกว่าทุกชนิดอาคารที่เราจำหน่าย เพราะใช้ขนาดโครงสร้างไม่ใหญ่มาก

รวมถึงคอนเซ็บของการประหยัดการทำพื้น ฐานราก ทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของอาคารชนิดนี้จะต่ำกว่าชนิดอื่น แต่เนื่องจาก มีข้อ

จำกัดเรื่องของความกว้างอาคาร ไม่เกิน 15 m  ความสูงเกิน 6 m  และทำชั้นสองไม่ได้ อาจจำเป็นต้องเลือกใช้อาคารชนิดอื่นเพื่อ

ให้เข้าเงื่อนไขของที่ ลูกค้า ต้องการจะสร้าง

อาคารชนิด อื่น       HW-CT           HW-H          HW-HC

1 2 3 4