เครื่องพ่นปูนฉาบ


 


เครื่องพ่นปูนฉาปทำงานเร็ว เหมาะกับงานฉาปปูน ปริมาณมาก ลดแรงงาน

ได้งานเต็มที่ ลดต้นทุนค่าแรงลงมาก ใช้คน 2 คนในการขึ้นปูน ระบบเปียก

ผสมปูนด้านนอกก่อน หลังจากนั้นตักปูนที่ผสมใส่ที่เครื่อง

สามารถขึ้นปูนได้  30 – 50 ตารางเมตรต่อ ชั่วโมง  หรือวันละ  240 – 400 ตารางเมตร

เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง  คุ้มค่า คุ้มราคา

ความคุ้มค่าในการลงทุน 

หลักการณ์คิด กรณี ค่าแรงฉาบปูนที่ 70 บาท ต่อตารางเมตร  ค่าพ่นปูน ครึ่งหนึ่ง 35 บาท

ค่าปาดหน้าแต่งผิว 35 บาทต่อตารางเมตร

ความสามารถพ่นปูนได้ 200 ตรม ต่อวัน ลดต้นทุนได้  35 บาท ต่อตารางเมตร

ลดต้นทุนต่อวันยังไม่หักค่าแรง = 200 x 35 = 7,000 บาท ต่อวัน

หักค่าแรงงานทำงาน 2 คน  คนละ 350 บาท ได้วันละ  700 บาทต่อวัน

ลดต้นทุนการทำงานได้เฉพาะงานพ่นปูน แทนการขึ้นปูนด้วยมือ = 7,000 – 700 = 6300 บาท ต่อวัน 

ระยะเวลาการคืนทุนหากคิดเป็นวัน  = 1xxx,000 / 6,300  =  30  – 35 วัน

เครื่องใช้งานได้มากกว่า 5 ปี  อะไหล่สินเปลืองประมาณปีละ 12,000 บาท

ปริมาณการฉาบในการคืนทุน ต่อตารางเมตร = 1xx,000 / 35 =  5000 – 6000 ตรม 

อัตราผลตอบแทนกำไรต่อการลงทุน  ภายใน 1 ปี =(  6,300 x 365 – 12,000 ) / 1xx,000 x 100  = 1,xxx % หรือ มากกว่าสิบเท่า ใน 1 ปี